Bouwnummer RDM-268, “Schiehoofd”, 1949, aanlegponton.

Foto boven: 8-1-1949. Tewaterlating “Schiehoofd-ponton van de RDM.

Scheepswerf: RDM. 
Opdrachtgever: N.V. De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, Rotterdam. 
Tonnage: 320 twvp. 
Hoofdafmetingen: L = 75,00 m, B = 6,00 m, H = 1,30 m. 
Voortstuwing: Geen. 
Verdere gegevens: Het ponton heeft 24 waterdichte compartimenten. 
Elf dwarsschotten en één langsschot, allen waterdicht, verdelen het ponton in 24 waterdichte afdelingen, zodat bij een schade door aanvaring of anderszins, slechts in één of enkele water kan lopen en het ponton drijvend blijft. 
Bijzondere voorzieningen moesten worden getroffen teneinde dit lange, lage en erg slanke lichaam (L/B = 12, maar L/H = 58!) zonder breken of scheuren van de helling in het water te laten glijden. Daartoe werden o.a. enkele afdelingen van het aan de waterkant liggende einde van het ponton met water gevuld, om te voorkomen dat dit gedeelte tijdens het te water glijden te vroeg zou gaan drijven, m.a.w. zou dat gedeelte van de ponton met lege afdelingen door de opdrijvende kracht naar boven gebogen worden en kunnen breken. Ligt de ponton met die gevulde afdelingen eenmaal te water, dan onstaat juist een tegenovergesteld gevaar, want dan wil het gewicht aan water dat zich in die afdelingen bevindt, het eind van het ponton naar beneden buigen, waardoor eveneens kans op breken ontstaat. Door uitvoerige berekeningen is getracht tussen deze twee uitersten een gemiddelde conditie te vinden, waarbij gevaar voor breken, in beide gevallen tot een minimum beperkt bleef. 
Zodra het werk aan de kademuur en het remmingwerk aan het Schiehoofd gereed is, zal het ponton aldaar afgemeerd worden door middel van reeds op de werf aanwezige landingsbruggen. 

Historie:
De tewaterlating van het Schiehoofd-ponton vond plaats op 8-1-1949 vanaf helling IV in de lasloods. 
Vanaf het Schiehoofd vertrokken vanaf februari 1949, na het plaatsen van het aanlegponton aldaar, elke dag honderden metaalarbeiders met de nieuw-gebouwde veerboot m.s. “Dockyard VII” (RDM-267) naar en van de RDM scheepswerf op Heijplaat aan de overzijde van de Maas. 

Citaten:
– rjb.x-cago.com: 
… … Overzicht van de voornaamste werkzaamheden welke in 1949 door de onder de Openbare Werken ressorterende Diensten zijn verricht: … … 
… … Aan het Schiehoofd werd in samenwerking met de RDM, een groot aanlegponton van 75 meter lengte met twee loopbruggen aangebracht ten behoeve van het Gemeentelijke voetveer en de veerboot van de RDM, voor het transport van haar arbeiders van en naar haar werf. In aansluiting hierop werd aan de Oostzijde van de Schiemond over 50 meter een glooiing van betonblokken met stalen voetschoeiïng en remmingwerk aangebracht. … …

– theocoskun.sp.nl/weblog/2005/06/21/pontwachtershuis-schiehoofd, John van de Steen, 02-04-2010: 
… … Ik woonde in dit huis (het pontwachtershuis, zie de foto’s hieronder) vanaf 1960 t/m 1976. Het is niet van hout doch van steen; de betimmering rondom was van hout. In de jaren negentig is het huis op de Rotterdamse monumentenlijst gekomen om afbraak te voorkomen. De grond was gepacht door de RDM. Toen deze failliet ging, vervielen pand en opstallen aan de Gemeente Rotterdam c.q. Havenbedrijf Rotterdam N.V. Mijn ouders hebben er gewoond t/m 1998. … …
– theocoskun.sp.nl/weblog/2005/06/21/pontwachtershuis-schiehoofd, Elma de Vries, 10-09-2010: 
… … Ik ben in 1945 op Schiemond geboren en heb jarenlang met mijn grootouders gekeken hoe de arbeiders van de RDM met de “Dockyard” afgezet werden na hun werk op de werf. Ze gingen dan hun fiets ophalen bij de firma Tijl, of liepen heel hard (dan kon je nog zitten) naar lijn 15 bij de Ruigeplaatbrug. Doodzonde dat er van dit gebouw (het pontwachtershuis, zie de foto’s hieronder) niets rest dan een ruïne. … …
Zou dit geen mooie plek zijn voor een eventueel op te richten RDM-museum? 

Artikelen:
– Tewaterlating van de Schiehoofd-ponton, personeelsblad “De Wekker”, januari 1949: PB-1949-01.pdf

Bronnen:
– rjb.x-cago
– Stadsarchief Rotterdam.