Bouwnummer RDM-205, Hr. Ms. “O 23”, 1940, onderzeeboot.

Foto boven: Onderzeeboot Hr. Ms. “O 23” uit 1940.

Scheepswerf: RDM. 
Opdrachtgever: Staat der Nederlanden. 
Tonnage: 50 dwt, 1185 twvp. 
Hoofdafmetingen: L = 77,30 m, B = 6,20 m, H = 5,90 m. 
Voortstuwing: 5000 apk, snelheid 19,5 kn. 
Verdere gegevens: 

Historie: 
Tijdens de Duitse inval in mei 1940 waren er vier onderzeeboten bij de RDM nagenoeg gereed of nog in afbouw: de “O 23”, “O 24”, “O 26” en “O 27”. De “O 23” en “O 24” waren al voor het begin van de vijandelijkheden naar de Lekhaven overgebracht en ontsnapten zo aan een snelle bezetting van de linker Maasoever. ’s Avonds laat op 13 mei vertrokken ze en bereikten na een avontuurlijke overtocht veilig de Downs. De twee andere nog niet afgebouwde onderzeeboten, de “O 26” en “O 27”, vielen onbeschadigd in Duitse handen en werden na afbouw door de RDM als “UD 4” en “UD 5” in Duitse dienst gesteld. De directie van de RDM gaf na de oorlog te kennen dat het “werk een zeer onaangenaam karakter droeg”, maar voegde er aan toe dat destijds niet verwacht werd dat de boten frontdienst zouden gaan verrichten. Men had het mis. Achteraf kan tevens geconcludeerd worden dat zowel de politici als de Koninklijke Marine een niet erg vooruitziende blik hadden, waardoor deze twee onderzeeboten onbeschadigd in Duitse handen vielen. 
Zij is afgevoerd van de sterkte in april 1949, na op 1 december 1948 uit dienst te zijn gesteld. 

Artikelen: 
– Het Schip205-HS.pdf
– Schip en Werf205-S&W.pdf
– Koninklijke Marine, 100 jaar onderzeebotenOnderzeeboten100Jaar.pdf
– De onderzeeboten van de O-21 klasse, artikel door Peter Kimenai: O21-O27.htm.

Film: Wikipedia 13-3-1946.

Bronnen:
– Artikelen hierboven. 
– Rotterdam Oorlogshaven, boek door Jac. J. Baart. 
– Defensie: 100 jaar onderzeeboten. 
– Dutch Submarines