Bouwnummer RDM-181, “Zuidersluis IJmuiden”, 1933, 2 sluisdeuren.

Foto boven: Twee sluisdeuren van elk 65 ton worden op 9 mei 1933 te water gelaten voor het verslepen naar IJmuiden. 

Scheepswerf: RDM. 
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Haarlem. 
Tonnage: N.v.t. 
Hoofdafmetingen: L = 12,90 m, B = 10,50 m, H = 0,80 m. 
Voortstuwing: N.v.t. 
Verdere gegevens: De Kleine Sluis en de Zuidersluis in IJmuiden kwamen reeds in 1876 gereed. 

Historie: 
De twee reserve-sluisdeuren voor de grote sluizen in IJmuiden van elk 65 ton (voor de Zuidersluis) werden op 9 mei 1933 bij de RDM door de bok “Bison” te water gelaten om daarna naar IJmuiden gesleept te worden. 

Citaten: 
– Rijkswaterstaat: 
Navraag over deze twee sluisdeuren bij Rijkswaterstaat leverde de volgende informatie op: 
… … De sluisdeuren met afmetingen hoogte 12,90 meter en breedte 10,50 en 0,80 dik zijn naar alle waarschijnlijkheid de buitenpuntdeuren voor de Zuidersluis in IJmuiden geweest, zie de bijgevoegde foto (Foto 3). Deze deuren zijn in de grote renovatie van 1995 – 2000 allemaal vervangen. 
(E. Kamstra, Medewerker Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat.) … …
 

Bronnen:
– 1902-1952, Een Halve Eeuw “Droogdok”, uitgegeven door de RDM op 23 januari 1952. 
– Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002. 
– Rob van den Broek, ‘s-Hertogenbosch.