Bouwnummer RDM-176, d.e.s. “Prinses Juliana”, 1932, veerpont.

Foto boven: De veerboot “Prinses Juliana”, in 1931 in aanbouw op de helling bij de RDM. 

Scheepswerf: RDM. 
Opdrachtgever: Gedeputeerde Staten van Zeeland, Middelburg. 
Tonnage: 120 dwt, 1416 twvp. 
Hoofdafmetingen: L = 65,52 m, B = 12,72 m, H = 4,95 m. 
Voortstuwing: diesel-electrisch, 1200 apk, max. snelheid 14 kn, dienstsnelheid 12,5 kn. 
Verdere gegevens: 800 passagiers, 48 eenheden. 

Historie: 
De kiel van de “Prinses Juliana” werd gelegd op 2 april 1931. Op 12 oktober van dat jaar werd ze gedoopt en te water gelaten. Op de veertiende februari 1932 werd de “Prinses Juliana” overgedragen aan de Provinciale Stoombootdiensten (PSD) en in dienst gesteld tussen Vlissingen en Breskens. 
De ferry leek op de “Koningin Wilhelmina”, maar er waren verschillen. Zo had de “Prinses Juliana” een andere laadklepconstructie, drie reddingsboten op het topdek en een langere bovenbouw. Daarnaast was het de eerste diesel-elektrische veerboot van de PSD, de “Koningin Wilhelmina” was diesel-mechanisch. Samen met deze laatst genoemde veerboot voer de “Prinses Juliana” op de route Vlissingen – Breskens. Vanaf 1932 was dat een moderne veerdienst met twee ro-ro veerboten. 
Lang heeft de “Prinses Juliana” echter niet gevaren, want de Tweede Wereldoorlog brak uit en op 18 mei 1940 werd ze door de Fransen tot zinken gebracht in Breskens. 
Wel werd ze op 15 augustus 1940 al weer gelicht en zou begonnen worden met het repareren op de werf “De Schelde”. Het werfpersoneel heeft dit echter op een zorgvuldige en goede manier gesaboteerd. Daarom heeft de “Prinses Juliana” de hele oorlog in het Kanaal door Walcheren gelegen. In oktober 1944 brachten de terugtrekkende Duitse troepen de veerboot tot zinken in de Vlissingse haveningang. 
Alleen de hoofdmotor kon later worden geborgen en werd toen overgezet in de “Prins Hendrik”. Enkele onderdelen, maar zeker niet het hele schip, werden hergebruikt in de nieuwe “Prinses Juliana”, later de “Koningin Juliana”. De rest van de oude “Prinses Juliana” werd gesloopt. 

Artikelen: 
– Te water gelaten / Proeftocht, Het Schip: 176-HS.pdf

Bronnen:
Stadsarchief Rotterdam.
– Beeldbank Zeeuwse Bibliotheek
– psdnet