Bouwnummer RDM-085, “W.R. Cunis”, 1923, Thames barge.

Foto boven: De bouw van 6 Thames barages (RDM-085 tot en met RDM-090)

Scheepswerf: RDM. 
Opdrachtgever: W.R. Cunis Ltd., Londen. 
Tonnage: 218 dwt, 281 twvp. 
Hoofdafmetingen: L = 24,40 m, B = 6,70 m, H = 2,40 m. 
Voortstuwing: Geen. 
Verdere gegevens: In de literatuur kan maar heel weinig over deze bij de RDM gebouwde Thames barges gevonden worden. Wel worden in Foto 1 haar rompvorm en hoofdafmetingen gegeven. Tevens worden dit soort barges genoemd bij de voormalige werf “De Noord” in Alblasserdam, waar er heel veel voor gebruik in Londen gebouwd zijn (zie de bovenstaande Foto). 

Historie: 
Te water gelaten in 1923 en waarschijnlijk ook in dat jaar opgeleverd. 

Citaten: 
– 1902-1952, Een Halve Eeuw “Droogdok”, 1920, blz. 90: 
… … De opleving van de scheepsbouw na 1918 bleek spoedig van korte duur te zijn. In het begin van 1920 was de werf nog vol bezet en er werkten bijna 3000 man, waaronder een honderd klinkers uit Hamburg. Opdrachten voor nieuwe schepen bleven evenwel uit en de vooruitzichten waren allesbehalve gunstig. Dit blijkt wel uit het feit, dat een opdracht voor het bouwen van 12 barges voor de Theems werd aanvaard – scheepjes niet groter dan 80 ton elk! … … 
Volgens de bouwlijsten achter in dit boek en de archieven van de RDM waren dit geen 12 barges, maar 6 barges. 
–  Jaarverslagen RDM 1922 & 1923: 
1922: … … Aan het einde van het jaar was nog in aanbouw het dubbelschroeftankschip “Mariquita”, groot ongeveer 1720 ton met 1200 I.P.K., benevens zes lichters. … … 
1923: … … In 1923 werden te water gelaten: het dubbelschroeftankschip “Mariquita”, groot 2045 ton Bruto met 1400 I.H.P., zes Thames Barges en een Zee-onderlosser. … …

Bronnen:

Stadsarchief Rotterdam.
– 1902-1952, Een Halve Eeuw “Droogdok”, uitgegeven door de RDM op 23 januari 1952.