“BAR 297”, kraanponton, 1973, verbouwing.

Foto boven: 15-1-1973. Op de voorgrond de “BAR 297” en daar achter de pijpenlegger “L.B. Meaders”.

BAR is een afkorting van “Brown And Root”. 

Opnieuw grote opdracht van B&R; RDM “grossiert” in verbouwingsorders.
Voor de tweede maal in korte tijd heeft ons bedrijf weer een belangrijke verbouwingsopdracht ontvangen van de Amerikaanse onderneming Brown & Root. De eerste opdracht die in november 1972 afkwam betrof de verbouwing van de “Hercules” en de pijpenlegger “L.B. Meaders” en hieraan kunnen nu de sleuvengraver “BAR 265”, de werkponton “BAR 280” en de “BAR 297” worden toegevoegd. Laatstgenoemd vaartuig is een gekombineerd werkschip, dat buitengaats respectievelijk als kraanponton en pijpenlegger kan worden ingezet. De opdrachten van Brown & Root vertegenwoordigen samen een waarde van vele miljoenen guldens en zullen in korte tijd worden gerealiseerd. Medio juni van dit jaar zullen de “Hercules” en de “BAR 280” als laatsten worden opgeleverd. 
Werkzaamheden
De werkzaamheden aan de “BAR 297” omvatten de vervanging van de huidige 500 tons kraan door een exemplaar met een hefvermogen van 650 ton. De draaikraan is afkomstig van de “Hercules”, die zelf – zoals u zich wellicht herinnert – zal worden uitgerust met een superkraan van 1600 ton. 
De “BAR 280” zal op ons bedrijf tot sleuvengraver worden omgebouwd. Het vaartuig wordt in verband hiermee verlengd en verbreed in dok 9 en ontvangt een vrijwel geheel nieuwe technische uitrusting en akkommodatie. 
De sleuvengraver “BAR 265” krijgt een aanmerkelijk grotere kapaciteit. Evenals de “BAR 280” wordt de “BAR 265” voorzien van een nieuw achterschip, uitgerust met nieuwe A-frames, zuigbuizen en draaikranen op pijpkolommen. De verbouwing van de “BAR 265” neemt de Nieuwe Waterweg voor haar rekening. De RDM zal de benodigde sekties toeleveren. 
“Hercules”
Tot dusver vlotten de werkzaamheden aan de kraanponton “Hercules” buitengewoon. Het vaartuig verscheen een week eerder aan de werf, terwijl de demontage van de 650 tons kraan dankzij de inzet van alle betrokkenen een week minder vergde dan oorspronkelijk was begroot. Wilton-Fijenoord, die de “Hercules” zal verlengen en verbreden, kreeg hierdoor twee weken eerder de beschikking over het vaartuig. Onze Schiedamse partner heeft een deel van haar werkzaamheden aan de “Hercules” overigens weer uitbesteed aan “De Schelde” te Vlissingen. 
(Bron: Nieuws van de RDM, januari 1973) 

Omschrijving:
De bestaande 500 tons draaikraan van de “BAR 297” werd bij de RDM vervangen door de 650 tons draaikraan van de kraanponton “Hercules”, die een 1600 tons superkraan kreeg. 
De oude 500 tons kraan werd daarna gebruikt voor de bouw van een nieuwe walkraan voor de werf van Brown & Root in Nigg Bay in Schotland. Door de RDM werd het buizenskelet voor dit hoge gevaarte, waarop deze draaikraan gemonteerd ging worden, samengesteld. Bij de installatie ter plaatse in Schotland was de RDM niet betrokken. 

Citaten:
– www.kombuispraat.com (Ron H.), 22-02-2010: 
… … Is het juist dat die “BAR 297” later de “MB 105” van McDermott werd? … …

Artikelen:
– Opnieuw grote opdracht van B&R; RDM “grossiert” in verbouwingsorders, “Nieuws van de RDM”, 
  januari 1973, blz 3-4: PB-1973-01.pdf
– Nieuwe opdrachten, Schip en Werf: AR-1973B-S&W.pdf
– Ontwikkelingen in de offshore industrie, door ir. S. Hengst: 322-S&W-Hengst.pdf
– John’s homepage; North Sea 1974 – 1976, by John H. Mitchell: AR-1973D-John’sHomepage.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven. 
– Ronald Hoogwerf, Minderhout, België.