“Atlas”, kraanponton, 1977, 2000 tons kraan.

Foto boven: In 1977 kreeg de kraanbarge “Atlas” een 2000 tons Clyde kraan. 

Kraanbarge “Atlas” krijgt 2000 tons Clyde kraan. 
Eind maart 1977 zal aan onze werf verschijnen de kraanbarge “Atlas” voor het plaatsen en monteren van een 2000 tons Clyde kraan. 
De “Atlas” is eertijds door ons gebouwd voor Brown & Root. De gehele operatie zal in twee maanden tijd voltooid moeten zijn. Daarom wordt nu al binnen RSV gewerkt aan de kraanfundatie en de “tub”, die een diameter heeft van circa 24 meter. 
Begin volgend jaar zullen de losse delen van de kraan uit Amerika aan de werf komen. Thans bevindt de “Atlas” zich in Korea, waar het ponton flink verlengd en verbreed wordt. 
(Bron: Nieuws van de RDM, nov/ dec 1976) 

Reparatie installeert 2000 tons Clyde kraan op “Atlas I”. 
Begin maart 1977, bijna een maand vroeger dan gepland, verscheen de eertijds door ons gebouwde kraanbarge “Atlas I” aan de werf. Het vaartuig zal worden uitgerust met een 2000 tons Clyde kraan, waarvoor al geruime tijd voorbereidende werkzaamheden zijn vericht. Het zal vele RDM-ers zijn opgevallen, dat de barge behoorlijk groter is dan destijds bij oplevering aan Brown & Root. Dat klopt, want het ponton is in Zuid-Korea circa twaalf meter verbreed en achttien meter verlengd. 
De kraan, die in delen uit Amerika is aangekomen, wordt hier op de werf als een bouwdoos in elkaar gezet. Inmiddels zijn de kraanfundatie en de „tub” (waarop de kraan rond kan draaien) geplaatst en gelast. De tub met een diameter van 24 meter is elders in RSV-verband vervaardigd. Het bewerken van de railbanen is uitgevoerd door de draaierij van de nieuwbouw. Op kraanbaan 4 is men bezig met het bouwen van het machinehuis van de kraan. Dit deel, dat in verband met het uitlijnen van de rails ondersteboven werd gebouwd, is met behulp van drie bokken gekeerd. Vervolgens konden diverse machinerieën worden geplaatst en het huis worden opgebouwd. Het complete machinehuis – gewicht ongeveer 750 ton – zal door vier bokken op de tub worden geplaatst. 
Daarna zal men in de Waalhaven 1300 ton ballast in het machinehuis stuwen. 
De overige delen van de kraan, zoals bijvoorbeeld de giek, worden op kraanbaan O samengebouwd. Ook de Nieuwe Waterweg is bij het werk betrokken. Daar vervaardigt men de zogeheten haakbakken, waar de zware haak van de hoofdhijs in komt te hangen om slingeren tegen te gaan. Tevens bouwt de Nieuwe Waterweg de boommik van 20 meter hoog en 75 ton zwaar. Hierop komt de kraanarm of giek te rusten. Het gehele karwei verloopt volgens planning. De oplevering van de “Atlas I” getest en wel, dient op 31 mei a.s. te geschieden. 
(Bron: Nieuws van de RDM, maart 1977) 

Installatie 2000 tons kraan op “Atlas I” in recordtijd uitgevoerd. 
Eind mei 1977, zelfs vier dagen eerder dan gepland, is de barge “Atlas I”, voorzien van een 2000 tons Clyde kraan opgeleverd. Het installeren van de kraan is door de afdeling Reparatie in een recordtijd uitgevoerd. 
Aanvankelijk was er een achterstand van 3 weken op het schema opgetreden als gevolg van het transport van de kraanonderdelen in Amerika. Dit moest gedeeltelijk plaatsvinden over de grote meren, die door de strenge winter geheel dichtgevroren waren. 
Rond half april had de Reparatie al 11 dagen gewonnen en op 18 mei had men de achterstand ingelopen. Op deze datum vond tevens het testen van de kraan plaats, dat succesvol is verlopen. Naast de werknemers van de Reparatie verdienen ook de werknemers van Verolme Elektra een pluim. VE verzorgde de electrische installatie op de kraan. Zij wisten zelfs voor te blijven op het tijdschema van de Reparatie. 
A-frame 
In een eerder nummer schreven wij al enkele bijzonderheden over dit karwei. Bijgaande foto’s laten onder andere zien: het plaatsen van het kraanhuis, compleet met alle hijslieren en aandrijvende diesels, totaalgewicht circa 790 ton; het aanbrengen van het A-frame en de “Atlas I” vrijwel gereed voor vertrek. 
Een bijzonderheid was het plaatsen van het A-frame. Het gewicht ervan bedroeg 320 ton. Het zwaartepunt van de constructie lag bij het hijsen echter boven het aangrijpingspunt van de hijsogen. Dit was noodzakelijk, daar de drie bokken niet hoog genoeg waren of anders gezegd: zij waren te laag ten opzichte van kraanhuis om het A-frame voldoende omhoog te hijsen. De foto’s laten dit duidelijk zien. 
Liften 
Behalve het installeren van de kraan zijn nog talrijke andere werkzaamheden uitgevoerd aan de accommodatie van de barge. Bijvoorbeeld het aanbrengen van twee grote liften. Eén vanaf de tanktop via hoofddek tot het tussendek van de kraanfundatie en één grote proviandlift. Voorts werd de kombuis door de Reparatie volledig vernieuwd. De airconditioningsinstallatie werd onder handen genomen, terwijl het helicopterdek werd versterkt. 
In ieder geval heeft de Reparatie zijn kunnen getoond en met deze offshore job veel eer ingelegd. 
(Bron: Nieuws van de RDM, juni 1977) 

Omschrijving: 
Op de kraanbarge “Atlas I” werd een 2000 tons Clyde kraan geplaatst. 

Artikelen: 
– Kraanbarge “Atlas I” krijgt 2000 tons Clyde kraan, Nieuws van de RDM, nov/ dec 1976, blz. 3: PB-1976-11-12.pdf
– Reparatie installeert 2000 tons Clyde kraan op “Atlas I”, Nieuws van de RDM, maart 1977, blz. 3: PB-1977-03.pdf
– Installatie 2000 tons kraan op “Atlas I” in recordtijd uitgevoerd, Nieuws van de RDM, juni 1977, blz. 12: PB-1977-06.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.