“Assimina”, bulkcarrier, 1981, revisie hoofdmotor.

Foto boven: In 1981 kwam de Griekse bulkcarrier “Assimina” bij de RDM voor onder meer een omvangrijke motorreparatie.

Griekse “Assimina” onderging grote hartoperatie. 
In de tweede helft van 1981 arriveerde de Griekse bulkcarrier “Assimina” (70.276 dwt) bij de RDM voor het ondergaan van enkele kleine reisreparaties. Deze werkzaamheden betroffen onder meer dokken, knippen en scheren, buitenboordafsluiter nazien en een kruiskopmetaal van de Sulzer RD 90 hoofdmotor repareren. 
Bij verdere inspectie van de hoofdmotor bleek dat een algehele demontage van de motor en een grondige revisie van alle onderdelen noodzakelijk was. 
Alle lagermetalen bleken opnieuw ingegoten te moeten worden. Tevens maakte men van de gelegenheid gebruik om de krukmetalen en de metalen van de kruishoofden aan te passen aan de nieuwe normen van Sulzer. Dat wil zeggen, men volgde de nieuwe bewerkingsmethode van Sulzer, waardoor de lagers een veel kleiner draagvlak hebben, dan bij de oude methode. Hierdoor onderging de 15 jaar oude motor een flinke verjongingskuur. Ook de leisloffen voor de kruishoofden werden opnieuw ingegoten. Voorts moesten alle ashalzen en pennen van de krukas geslepen worden. De grondige revisie betekende voorts, dat de acht cilinder units opnieuw uitgelijnd dienden te worden. Uiteraard waren bijzonder veel bijkomstige werkzaamheden noodzakelijk, zoals het geheel overhalen van de brandstofpompen. 
Tegelijkertijd nam men de gelegenheid waar om de schroefas te voorzien van stroomafnemers, waardoor het corrosiegevaar flink werd ingedamd. 
De aanvankelijke reisreparaties waren uitgelopen op een zeer ingrijpende en omvangrijke motorreparatie. Het schip was daardoor gedwongen veel langer aan de werf te blijven dan gepland. De reparaties werden afgesloten met een eendaagse proeftocht op zee. 
(Bron: Nieuws van de RDM, december 1981) 

Omschrijving: 
In de tweede helft van 1981 arriveerde de Griekse bulkcarrier “Assimina” bij de RDM voor het ondergaan van enkele kleine reisreparaties. Deze werkzaamheden betroffen onder meer dokken, knippen en scheren, buitenboordafsluiter nazien en een kruiskopmetaal van de Sulzer RD 90 hoofdmotor repareren. Deze aanvankelijke reisreparaties liepen uit op een zeer ingrijpende en omvangrijke motorreparatie, die werd afgesloten met een eendaagse proeftocht op zee. 

Artikelen: 
– Griekse “Assimina” onderging grote hartoperatie, Nieuws van de RDM, december 1981, blz 9: PB-1981-12.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.