“Anita”, kustvaarder, 1977, brand blussen in dok 3.

Foto boven: Het blussen bij de NW van de met veel rook gepaard gaande brand aan boord van kustvaarder “Anita” in 1977.

Bakken water blussen brand door broei in bootlading . 
De Cyprische kustvaarder „Anita” werd woensdagmiddag 23 maart 1977 met een brandende lading in dok 5 van de “Nieuwe Waterweg” opgenomen. Vervolgens bestreden een drietal brandweerkorpsen het vuur met grote hoeveelheden water. Eerst ’s avonds omstreeks half tien kon het sein “brand meester” worden gegeven. 

Omschrijving: 
De “Anita” was maandag 21 maart 1977 in de Maashaven gearriveerd, waar de kustvaarder zou worden gelost. Toen al rezen de problemen, als gevolg van een grote rookontwikkeling veroorzaakt door broei in de gestorte lading. De lading bestond uit onder andere lijnzaad, raapzaad en dergelijke, bestemd als grondstof voor veevoeder. De kapitein van de „Anita” had al eerder getracht met CO2 de broei te stoppen, wat niet gelukt was. Het zou slechts mogelijk zijn door het ruim vol water te pompen de brand te blussen. Het gevaar daarvan is, dat een schip kapseist en zinkt. 
Besloten werd na toestemming van de betrokken autoriteiten het schip in een dok te plaatsen. Zulks geschiedde bij de “Nieuwe Waterweg”, waar men op dat moment een dok ter beschikking had. Het schip werd niet helemaal droog gezet, maar slechts ongeveer 1 meter omhoog gepompd en goed geschoord, na een korte inspectie door de bedrijfsbrandweer van de “Nieuwe Waterweg” bleek dat een blusboot onontbeerlijk was. Dus de “Dockyard VI” gecharterd, waarmee tevens acht man van de RDM bedrijfsbrandweer mee gingen. Toen het achterste ruim werd opengemaakt kon men het vuur met 12 stralen en 3 waterkanonnen te lijf gaan. Gezien de hardnekkigheid van de brand werd besloten ook nog een ploeg van de Schiedamse Gemeentebrandweer in te zetten. De gezamenlijke sterkte bedroeg nu dertig brandweerlieden. Ook het voorste ruim werd nu aangepakt. Nadat men ’s avonds om ongeveer half tien de brand onder controle had, bleven gedurende de nacht drie man stand-by. Ofschoon circa 800 ton water in het schip was gepompt, dat zelfs boven de lading stond, kwam er de andere morgen nog rook uit het ruim. 
Het gevaar was niettemin geweken, zodat het schip kon worden gelost. Met behulp van twee drijvende kranen werd de „blubber” in een aantal binnenvaartlichters over geladen. Nadat stabiliteisberekeningen hadden uitgewezen dat er geen gevaar meer bestond voor kapseizen, kon men het schip uitdokken. De “Anita” keerde daarop terug naar de Maashaven. 
(Bron: Nieuws van de RDM, maart 1977) 

Artikelen: 
– Bakken water blussen brand door broei in bootlading, Nieuws van de RDM, maart 1977, blz 13: PB-1977-03.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.