“Allen D. Christensen”, Ertstanker, 1961, reparatie huidschade.

Foto boven: 21-12-1961. “Allen D. Christensen”

Citaat: De onder Liberiaanse vlag varende ertsdrager “Allen D. Christensen” ramde op 14 december 1961 een betonnen pier in de haven van Rotterdam. Ze werd gerepareerd op de RDM-werf.