“AIFV project” (Armored Infantry Fighting Vehicle) RDM Technology.

Foto boven: 1-9-1987. Adrie van Prooijen aan het werk.

Bron: Orbat 85

Foto’s van oud RDM-ers: Anton van der Waarden, Wim Bank en Adrie van Prooijen.