8 drukvaten, 1979, Reparatie, Shell Expro Aberdeen.

Foto boven: Eén van de 8 zogeheten “Brent Field Gas Compression Pulsation Bottles” tijdens het doorsteken.

Ongewone reparatie-opdracht uit offshore wereld. 
Van Shell Expro te Aberdeen ontving onze afdeling Reparatie de opdracht voor het repareren van 8 zogeheten Brent Field Gas Compression Pulsation Bottles. Dit zijn drukvaten die dienen om de zware drukstoten waarmee het samengeperste gas uit de compressor in de vaten komt via inwendige schotten en pijpen te dempen, zodat het gecomprimeerde gas met een nagenoeg constante druk de vaten verlaat. Een soort schokdemper dus, maar niet voor mechanische schokken of trillingen, doch voor lucht- of gasdrukstoten. En juist die inwendige schotten en pijpen waren aan een grondige reparatie toe. 
Voor onze afdeling Reparatie een ongewoon en specialistisch karwei, dat in nauwe samenwerking met RSV-A en de machinefabriek van WF & RDM wordt uitgevoerd. 
Doorsteken 
Allereerst worden de vaten met een lengte van ongeveer zes meter en een diameter van circa 62 centimeter in de machinefabriek op een draaibank doorgestoken. Dit is met een beitel het vat in twee gedeelten scheiden, waarbij aan één helft tegelijkertijd een nieuwe laskant wordt aangebracht. Vervolgens wordt aan de andere helft een laskant aangebracht. De wanddikte van de vaten bedraagt ruim tien centimeter. 
Het oude binnenwerk, de schotten en pijpen, wordt verwijderd, waarna men een nieuw binnenwerk aanbrengt. 
Samenbouwen 
Het samenbouwen van de twee gedeelten vindt plaats bij RSV-A. Hierbij gebruikt men diverse lasmethoden. Allereerst legt men een grondlaag met de TIG lasmachine (een lasmethode met gas als afscherming van het smeltbad tegen invloeden van buitenaf). Na de grondlaag volgt een gedeelte handlassen. Tenslotte wordt met machinelassen onder poederdek – weer de afscherming van het smeltbad, maar nu met poeder – de lasnaad helemaal opgevuld. Al het laswerk is van technisch hoog niveau. Het gerepareerde drukvat wordt nu in een oven spanningsvrij uitgegloeid. Dat wil zeggen dat alle spanningen in het materiaal als gevolg van het lassen door verhitting tot een bepaalde temperatuur opgeheven worden. Met de bekende Linac (lineaire versneller) volgt een röntgenonderzoek van de lassen, die daarna nog eens ultrasoon onderzocht worden. Dan rest nog het persen van de vaten met de zeer hoge druk van 700 kg per vierkante centimeter. Tenslotte wordt de binnenkant met een bepaalde zuuroplossing schoongemaakt en de buitenkant geverfd. 
(Bron: Nieuws van de RDM, jan/ feb/ mar 1979) 

Omschrijving: 
Van Shell Expro te Aberdeen ontving de RDM de opdracht voor het repareren van 8 zogeheten “Brent Field Gas Compression Pulsation Bottles”, oftewel een soort van schokdemper-drukvaten. 

Artikelen: 
– Ongewone reparatie-opdracht uit offshore wereld, Nieuws van de RDM, jan/ feb/ mar 1979, blz 5-6: PB-1979-01-02-03.pdf.

Bronnen:
– Artikelen hierboven.