1919. s.s. “Victorieux”, brand en ontploffende munitie.

Foto boven: Het door brand en ontploffende munitie zwaar beschadigde s.s. “Victorieux”, afgemeerd bij de RDM.

Het 5.692 grt metende Franse stoomvrachtschip s.s. “Victorieux” (de Duitse ex-“Ukermark”) werd in 1911 in Bremen gebouwd. 

Omschrijving:
Het vrachtschip s.s. “Victorieux” was – geladen met munitie – in juli 1919 in de buurt van Marseille in brand gevlogen, met alle gevolgen van dien. De brug lag gehalveerd in elkaar gezakt, de masten waren op de bezweken dekken neergestort, de huid was op sommige plaatsen als bordpapier ingedeukt en in het schip was het een haast niet te overziene chaos van aan flarden gescheurde platen, spanten en balken. 
Zie voor heel veel details van de schade en de reparatie een hier gegeven oude brochure van de RDM in DIV-1920A.pdf
Het zeer gehavende schip werd in augustus 1919 ter reparatie de Dokhaven van de RDM binnen gesleept. Begin 1921 verliet het stoomschip weer als nieuw de werf.  

Citaten:
– “Nieuwbouwoverzicht”, personeelsblad “De Wekker”, Januari 1962, blz. 9-10: PB-1962-01
… … In alle voorname havenplaatsen werden vertegenwoordigers aangesteld en als eerste zichtbare resultaat daarvan kon de “Victorieux”, een schip dat tijdens den oorlog door beschieting en brand zwaar beschadigd was, de dokhaven der Maatschappij binnengesleept worden. … … 
Deze historie klopt niet! 
– “Een Halve Eeuw ‘Droogdok'”, uitgegeven door de RDM: 
… … In Augustus 1920 werd het Franse stoomschip “Victorieux” als een wrak de haven van de werf binnengesleept. “Victorieux”, een trotse naam, maar op dat ogenblik had het vaartuig niets zegevierends meer. Het was, geladen met munitie, in de buurt van Marseille in brand gevlogen. De brug lag gehalveerd in elkaar gezakt, de masten waren op de bezweken dekken neergestort, de huid was op sommige plaatsen als bordpapier ingedeukt en in het schip was het een haast niet te overziene chaos van aan flarden gescheurde platen, spanten en balken. Sic transit gloria mundi – zo vergaat de roem der wereld! Maar er is ook nog wel eens een Phoenix uit zijn asse herrezen! 
De “Victorieux” was oorspronkelijk Duits en in Bremen gebouwd. Wat kon men doen? Men begon met de voornaamste tekeningen bij de bouwers van het schip te kopen. Toen deze ontvangen waren ging men aan het werk. Laten wij een lang en moeilijk verhaal kort en gemakkelijk maken en alleen nog zeggen, dat wat eens een lading oud roest geleek, waaraan twintig lichters hun vracht zouden gehad hebben, in begin 1921 weer als een nieuw schip de haven verliet. Over een Phoenix gesproken! … …

Artikelen:
– Het 25-jarig bestaan van de RDM, Het Schip: RDM25-HS.pdf
– Nieuwbouwoverzicht”, personeelsblad “De Wekker”, Januari 1962, blz. 9-10: PB-1962-01

Bronnen:
Stadsarchief Rotterdam. 
– 1902-1952, “Een Halve Eeuw ‘Droogdok'”, uitgegeven door de RDM op 23 januari 1952. 
– RDM-Archief – Rob van den Broek: “Quelques mots sur une remarquable reparation de Vapeur, effectuée par la Compagnie des Cales Seches de Rotterdam”, 
DIV-1920A.pdf.