12 tons kranen, 1972, Scheepsbouwwerkplaats.

Foto boven: Vier moderne 12 tons kranen met een magnetische hefinrichting voor de Scheepsbouwwerkplaats.

Nieuwe kranen voor S. werkplaats.
In de pediode van half maart tot eind mei 1972 heeft de Scheepsbouwwerkplaats de beschikking gekregen over vier moderne 12 tons kranen, die stuk voor stuk voorzien zijn van een magnetische hefinrichting. Twee kranen kregen een plaats in baai 4 ter vervanging van een 3 en een 5 tons kraan. De overige twee hebben in baai 5 de plaats ingenomen van twee kranen met een hefvermogen van 10,5 en 5 ton. De montagewerkzaamheden werden uitgevoerd door de fa. Kloos te Kinderdijk. Vergeleken met de vervangen kranen bieden de nieuwe exemplaren vele voordelen. Aangezien ze alle zijn uitgerust met een magnetische hefinrichting kunnen platen zeer snel en zonder veel mankracht worden “aangeslagen”. Stroppen en hijsogen zijn immers taboe, terwijl vervorming van dunne platen dankzij de magneten is uitgesloten. De moderne kranen zijn bovendien voorzien van de beste beveiliging, die thans denkbaar is. Mocht de stroom onverhoopt uitvallen, dan treden ogenblikkelijk noodaccu’s in werking waardoor de nieuwe kranen hun lasten minimaal een half uur blijven torsen. Volledigheidshalve vermelden we tenslotte nog, dat de aanwinsten in de Scheepsbouwwerkplaats uitgebreid zijn beproefd door onze Technische Dienst. 
(Bron: Nieuws van de RDM, juni 1972) 

Omschrijving:
Dankzij de nieuwe 12 tons kranen met een magnetische hefinrichting in de Scheepsbouwwerkplaats zijn hijsogen en stroppen daar overbodig geworden en kunnen de platen dus sneller en veiliger worden “aangeslagen”. 

Artikelen: 
– Nieuwe kranen voor S. werkplaats, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, juni 1972, blz 7: PB-1972-06.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.