Terug naar onderwerpen-index

5.   De (sleep)boten van de RDM

Hieronder worden de "Dockyard"-(sleep)boten van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, gerangschikt naar hun nummer, weergegeven. De overige RDM- of NW-(sleep)boten staan in alfabetische volgorde daar achter. De weergegeven jaartallen zijn die van de in en uit dienst stelling bij de (sleep)bootdienst van de RDM of de NW.
Klik op de foto-knoppen om de tot nu toe gevonden informatie over deze 42 schepen te bekijken.

Dockyard I (1), 1903 - 1917,
  ↓     stoomsleepboot.

Dockyard I (2), 1921 - 1962,
  ↓     stoomsleepboot.

Dockyard I (3), 1962 - 1983,
  ↓     motorboot.

Dockyard II (1), 1911 - ±1960,
  ↓     stoomsleepboot.

Dockyard II (2), 1971 - 1983,
  ↓     karweiboot.

Dockyard III (1), 1911 - 1916,
  ↓     stoomsleepboot.

Dockyard III (2), 1920 - 19..,
  ↓     motorboot.

Dockyard III (3), 1946 - 1981,
  ↓     stoomsleepboot.

Dockyard IV (1), 1912 - 1918,
  ↓     stoomsleepboot.

Dockyard IV (2), 1928 - 1978,
  ↓     motorboot.

Dockyard V (1), 1912 - 1939,
  ↓     stoomsleepboot.

Dockyard V (2), 1947 - 1978,
  ↓     stoomsleepboot.

Dockyard VI (1), 1912 - 19..,
  ↓     motorboot.

Dockyard VI (2), 1974 - 1983,
  ↓     motorsleepboot.

Dockyard VII (1), 1914 - 1947,
  ↓     motorboot.

Dockyard VII (2), 1949 - 1983,
  ↓     werfveerboot.

Dockyard VIII, 1941 - 1983,
  ↓     stoomsleepboot.

Dockyard IX (1), 1914 - ±1945,
  ↓     stoomsleepboot.

Dockyard IX (2), ±1945 - 1978,
  ↓     stoomsleepboot.

Dockyard X, 1914 - 1962.
  ↓     stoomsleepboot.

Dockyard XI (1), 1914 - 1918,
  ↓     motorboot.

Dockyard XI (2), 1919 - 1921.
  ↓     stoomsleepboot.

Dockyard XI (3), 1928 - 1951.
  ↓     motorboot.

Dockyard XII, 1925 - 19..,
  ↓     motorboot.

Dockyard XIII, 1928 - 1983,
  ↓     motorboot.

Dockyard XIV (1), 1928 - 1931,
  ↓     motorboot.

Dockyard XIV (2), 1931 - 1971,
  ↓     motorboot.

Dockyard XV (1), 1933 - 1940,
  ↓     stoomsleepboot.

Dockyard XV (2), 1958 - 1973,
  ↓     werfveerboot.

Dockyard XVI, 1933 - 1940,
  ↓     stoomsleepboot.

Dockyard XVII, 1940 - 1941,
  ↓     stoomsleepboot.

Dockyard XVIII, 1940 - 1941,
  ↓     stoomsleepboot.

Assistent, 1902 - 1905,
  ↓     stoombootje.

Heijplaat, 1903 - 1907,
  ↓     stoomsleepboot.

Hermanus, ±1925 - ±1941,
  ↓     directieboot.

Maria, 1902 - 1912,
  ↓     stoomsleepboot.

Suvetar, 1970 - 1974,
  ↓     logementschip.

Waterweg I, 1965 - 1983,
  ↓     motorboot.

Waterweg II, 1920 - 1931,
  ↓     motorboot.

Waterweg III, 1920 - 1937,
  ↓     stoomsleepboot.

Waterweg IV, 1920 - 1934,
  ↓     stoomsleepboot.

Waterweg V, 1922 - 1925,
  ↓     stoomsleepboot.


  ↓               6 april 1983


  ↓    


  ↓    


Een aantal van deze schepen bestaat in 2010 nog steeds. De motorboot "Dockyard IV" (2) is de oudste, nog varende, werfboot van de RDM. Deze motorboot werd in 1928 (waarschijnlijk) als casco elders gebouwd en door de RDM afgebouwd. Ze heeft daarna tot december 1978 in dienst van de RDM gevaren. Momenteel is het schip eigendom van O.E.A. (Anton) van der Geijn in Oude Tonge.
De Scheepsbouw Maatschappij "Nieuwe Waterweg" heeft van 1920 tot 1931 de reeds in 1911 gebouwde motorboot m.s. "Waterweg II" (ex m.s. "Nautica") in dienst gehad. Dit schip vaart nog steeds, sinds 2002 als m.s. "Odilia" van Dirk Ramakers te Alken (België). Daarmee is dit schip verreweg het oudste nog bestaande schip, dat eigendom van de RDM geweest is.

Terug naar onderwerpen-index