De jaarverslagen van de RDM

De jaarverslagen (inclusief verlies- en winstrekening en balans) van de RDM van 1902 t/m 1980 werden hier geleverd door Peter van Vliet uit Nootdorp, die – tijdens opruimdagen bij de RDM – in het begin van de 90-er jaren kon verhinderen dat deze onder het mom van “weg met het verleden” in de afvalcontainer gegooid werden. Ze hebben daarna jaren lang bij hem thuis op zijn vliering gelegen, maar zijn nu door iedereen hier te bekijken. Naast de zeer wetenswaardige informatie in al deze jaarverslagen staan er in de jongere verslagen ook veel prachtige foto’s.

De hieronder gegeven pdf-bestanden van deze jaarverslagen zijn elk ruwweg minder dan 1 tot ongeveer 7 MB groot. Een uitschieter is het 14 MB grote bestand uit het RSV-fusiejaar 1971. Het downloaden van een jaarverslag kan dus soms een aantal seconden duren. Wat deze tijd betreft werd een compromis gezocht tussen een zoveel mogelijk gereduceerde grootte van de op A4 formaat gescande 300 dpi jpg-bestanden (hoogte en breedte gereduceerd tot 40%) en een nog redelijke leesbaarheid.
Klik op de knoppen om deze informatie te bekijken.


1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944 & 1945
1944 & 1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
19831995